Azbest

Referencie

Názov objektu Rok
Demontáž obvodového plášťa strážneho domu Slov. vodohosp. podniku v Lozorne 2001
Odstránenie strechy v areáli Slovnaft, a.s., Bratislava 2001
Odstránenie strechy SOU v Myjave 2001
Odstránenie azbestových materiálov z obvodového plášťa objektu SSC, Polianky, Bratislava 2001
Odstránenie azbestových priečok v sociálnej budove spoločnosti AFE Foundry, s.r.o. v Martine 2001
Odstránenie azbestových deliacich stien vo výrobnej hale spoločnosti RAUTENBACH SLOVAKIA, s.r.o. v Žiari nad Hronom 2001
Odstránenie azbestových priečok v hale spoločnosti Matsushita Electronic Components, Stará Ľubovňa, a.s. 2001
Odstránenie azbestových káblových lávok vo výrobnej hale spoločnosti RAUTENBACH SLOVAKIA, s.r.o. v Žiari nad Hronom 2002
Odstránenie azbestových priečok v sociálnej budove v spoločnosti RAUTENBACH SLOVAKIA, s.r.o. v Žiari nad Hronom 2002
Asanácia objektov na Žilinskej ulici v Bratislave 2002
Odstránenie strechy na Ventúrskej ulici v Bratislave 2002
Odstránenie strechy na Špitálskej ulici v Bratislave 2002
Odstránenie azbestových priečok v sociálnej budove SPP,a.s.,Plavecký Peter 2002
Odstránenie azbestových materiálov v halách B1 a B2 v spoločnosti ZSNP, a.s. v Žiari nad Hronom 2002
Odstránenie striech v areáli Danfoss Compressors, spol. s r.o., Zlaté Moravce 2002
Sanácia objektu DPB, a.s.,Bratislava 2002
Odstránenie strechy na Jozefskej ulici v Bratislave 2002
Sanácia objektu SSC SaÚ, Banská Bystrica 2002
Odstránenie azbestových priečok v objekte Figaro, a.s., Bratislava 2002
Odstránenie strechy na Žatevnej ulici v Bratislave 2002
Odstránenie azbestových materiálov v hale ZSNP FOUNDRY, a.s. v Žiari nad Hronom 2002
Odstránenie strechy na Obchodnej ulici v Bratislave 2002
Odstránenie azbestových materiálov z obvodového plášťa objektu Žilinskej univerzity 2002 - 2003
Odstránenie strechy na Vysokej ulici v Bratislave 2003
Odstránenie strechy na Gorazdovej ulici v Bratislave 2003
Odstránenie obvodového AZC plášťa objektu v areáli spoločnosti Danfoss Compressors, spol. s r.o., Zlaté Moravce 2003
Odstránenie deliacej AZC steny v hale Sva v spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. 2003
Odstránenie obvodovej AZC steny v hale SVa v spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. 2003
Odstránenie AZC káblových lávok na DZ Energetika v spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. 2003
Odstránenie strechy v areáli spoločnosti Danfoss Compressors, spol. s r.o., Zlaté Moravce 2003
Odstránenie AZC materiálov z obvodového plášťa administratívnej budovy na Peknej ceste v Bratislave 2003
Odstránenie azbestových priečok a azbestových materiálov z obvodového plášťa sociálnej budovy v areáli MATADOR Bratislava 2003
Odstránenie strechy na Boskovičovej ulici v Bratislave 2003
Odstránenie AZC káblových lávok na DZ SVa v spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. 2003
Odstránenie azbestových materiálov z obvodového plášťa objektu SPP, a.s., Žilina 2003 - 2005
Odstránenie strechy na DZ Koksovňa v spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. 2003
Odstránenie obvodovej AZC steny v hale spoločnosti Refrako, s.r.o., Košice 2003
Výmena AZC obkladu na DZ Koksovňa - JTK v spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. 2003
Výmena obvodovej AZC steny v hale ML – SVa v spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. 2003
Výmena strechy DZ Energetika – Úpravňa vody v spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. 2003
Výmena AZC obkladu na DZ Energetika – rozvodňa T211 v spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. 2004
Odstránenie obvodovej AZC steny, DZ Oceliareň v spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. 2004
Odstránenie AZC v chladiacej veži, DZ Energetika v spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. 2004
Odstránenie AZC materiálov z objektu meniarne v spoločnosti SLOVALCO, a.s., Žiar nad Hronom 2004
Odstránenie AZC obkladu fasády RD, Fialkové údolie 21 v Bratislave 2004
Odstránenie obvodovej AZC steny v spoločnosti Gelima, a.s. v Liptovskom Mikuláši 2004
Odstránenie strechy penziónu, Horná Štubňa 2004
Odstránenie AZC priečok, Nafta Gbely, a.s., sociálna budova CA PZZP Láb 2004
Odstránenie strechy na Panenskej ulici č. 6 v Bratislave 2004
Odstránenie AZC priečok a plášťa v AB PROBUGAS, a.s., prevádzka Martin 2004 – 2005
Odstránenie AZC obkladov v spoločnosti Martinská teplárenská, a.s., Martin 2004
Odstránenie AZC v budove regenerácie HCl, DZ Sva v spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. 2004
Odstránenie AZC v čerpacej stanici predohrevu, DZ VP v spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. 2004
Odstránenie AZC v káblovom kanále T70-T45l, DZ Energetika v spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. 2004
Zapúzdrenie azbestového protipožiarneho nástreku DZ Oceliareň v spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o.v rozvodni T45/451, 2004 - 2005
Odstránenie AZC materiálov v 7. – 10. NP v AB Kraft Food Slovakia, a.s., Bratislava 2004
Odstránenie AZC materiálov v objektoch spoločnosti Bekaert Hlohovec, a.s. 2004 - 2005
Odstránenie AZC materiálov v objektoch spoločnosti TEXIPLAST, a.s., Ivánka pri Nitre 2005
Odstránenie strechy na Panenskej ulici v Bratislave 2005
Odstránenie AZC materiálov z obvodového plášťa Úradu práce v Košiciach 2005
Odstránenie AZC materiálov Daňový úrad I, Žilina 2005
Odstránenie strechy skladu SPP, a.s., DCS RC Žilina 2005
Odstránenie chladiaceho systému chladiacej veže v spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. 2005
Odstránenie strechy, Ružinovské centrum, Bratislava 2005
Odstránenie AZC materiálov v spoločnosti Tento, a.s., Žilina 2005
Odstránenie chladiaceho systému chladiacej veže v spoločnosti ZSNP, a.s., Žiar nad Hronom 2006
Odstránenie AZC materiálov v spoločnosti Martinská teplárenská, a.s., Martin 2006
Odstránenie AZC materiálov v spoločnosti Bekaert Hlohovec, a.s. 2006
Odstránenie AZC materiálov v SAV v Bratislave 2006
Odstránenie AZC materiálov v spoločnosti Biotika, a.s., Slovenská Ľupča 2006
Odstránenie strechy na Trnavskej ceste v Bratislave 2006
Odstránenie AZC materiálov v kuchyni spoločnosti Figaro, a.s., Bratislava 2006
Odstránenie AZC materiálov v objekte spoločnosti Slovak Telekom, a.s., v Košiciach 2006
Odstránenie strechy domu v Bratislave – Záhorskej Bystrici 2006
Odstránenie AZC potrubia v stupačkách obytného domu v Nitre 2006
Odstránenie striech v spoločnosti CEVASERVIS, a.s., Stupava 2006
Odstránenie strechy objektu na Tematínskej ul. v Bratislave 2006
Odstránenie AZC materiálov z obvodového plášťa jedálne v spoločnosti SPP, a.s. v Bratislave 2006
Odstránenie strechy objektu na Akademickej ul. V Nitre 2006
Odstránenie strechy objektu ZNS Studienka a ZNS Gbely v spoločnosti Nafta, a.s., Gbely 2006
Odstránenie strechy objektu – Čerpacia stanica Skalica, BVS, a.s., Bratislava 2006
Odstránenie strechy objektu exekútorského úradu v Komárne 2006
Odstránenie AZC materiálov v spínacej stanici 22 kV v spoločnosti VSE, a.s., Košice 2006
Odstránenie AZC materiálov v Pivovare Hurbanovo v spoločnosti Heineken Slovensko, a.s. 2006
Odstránenie strechy objektu v spoločnosti UNIKOV, Levice 2006
Odstránenie strechy objektu v spoločnosti Transpetrol, a.s., Šahy 2006
Odstránenie AZC materiálu chladiacej veže v spoločnosti ENVIRAL Leopoldov 2006
Odstránenie AZC podložiek v SND, Bratislava 2006
Odstránenie AZC materiálu v spoločnosti Tento, a.s., Žilina 2006
Odstránenie AZC materiálu chladiacej veže v spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. 2006
Odstránenie strechy objektu v spoločnosti Danfoss Compressors, s.r.o., Zlaté Moravce 2006
Odstránenie AZC materiálu z objektu elektroúdržby na ZPO1 v spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. 2006
Odstránenie AZC materiálu z objektu VERED, Mlynské nivy, Bratislava 2006
Odstránenie AZC materiálu z objektu Železničná stanica Bratislava – východ, stavadlo 5 2006
Odstránenie AZC materiálu z objektu SAD Žilina 2006
Odstránenie AZC materiálu z objektu MV SR v Banskej Bystrici 2007
Odstránenie AZC materiálu v areáli spoločnosti Stredoslovenské strojárne Sitno, a.s., Vyhne 2007
Montáž protipožiarnych konštrukcií systémom Promat, Zámok Belá 2007
Odstránenie AZC materiálu z administratívnej budovy v Liptovskom Mikuláši 2007
Odstránenie strechy objektu, Ventúrska 16, Bratislava 2007
Odstránenie AZC materiálu z administratívnej budovy a jedálne v areáli spoločnosti AVC Čadca 2007
Odstránenie AZC materiálu z káblového kanála v spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. 2007
Sanácia AZC materiálu, Televízny vysielač Kamzík 2007
Odstránenie strechy objektu v spoločnosti STAS, s.r.o., Trnava 2007
Odstránenie strechy objektu bývalej pekárne v Kvetoslavove 2007
Odstránenie strechy objektu, Povoznícka ul., Bratislava 2007
Odstránenie AZC materiálu v areáli Letiska M. R. Štefánika, Bratislava 2007
Odstránenie strechy objektu v Blatnom 2007
Odstránenie strechy objektu v areáli budúcej predajne LIDL v Hurbanove 2007
Odstránenie fasády objektu, Jaskov rad, Bratislava 2007
Odstránenie AZC materiálu v spoločnosti Martinská teplárenská, a.s. 2007
Odstránenie strechy objektu, Pod záhradami, Bratislava 2007
Odstránenie AZC materiálov, Detské oddelenie, NsP Trstená 2007
Odstránenie strechy objektu, Hradná ul., Devín 2007
Odstránenie AZC materiálu v AB spoločnosti Topos Tovarníky 2007
Odstránenie strechy objektu v areáli Hotela Ďumbier, Liptovský Ján 2007
Odstránenie strechy objektu, Stará Vajnorská, Bratislava 2007
Odstránenie strechy objektu v areáli spoločnosti Transpetrol, a.s., Šahy 2007
Odstránenie AZC materiálov z káblových kanálov, DZ Teplá valcovňa v spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. 2007
Odstránenie strechy objektu požiarnej zbrojnice v Blatnom 2007
Odstránenie fasády objektu, Kvačalova ul., Bratislava 2007
Odstránenie strechy objektu v areáli PD Dunaj, Rusovce 2007
Odstránenie fasády objektu v I.D.C. Holding, Pečivárne Sereď 2007
Odstránenie strechy objektu, Staré Grunty, Bratislava 2007
Odstránenie strechy objektu, Tulipánová ul., Bratislava 2007
Odstránenie strechy objektu, Čapkova ul., Bratislava 2007
Odstránenie a náhrada AZC materiálu v elektroobjektoch MaR, DZ Oceliareň v spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. 2007
Odstránenie strechy objektu v areáli domova dôchodcov v Teranoch 2007
Odstránenie a náhrada AZC materiálu v elektroobjektoch OC 2, DZ Oceliareň v spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. 2007
Odstránenie AZC potrubia v obytnom dome v Piešťanoch 2007
Odstránenie AZC materiálu nedokončenej stavby MKS Starý Smokovec 2007
Odstránenie strechy objektu, ZPS Studienka, Nafta, a.s., Gbely 2007
Odstránenie AZC materiálov v areáli bývalých hydinární – Ivánka pri Dunaji 2007
Odstráneie AZC materiálov v objekte TOPCAR MACHÁNEK, Stará Vajnorská ul., Bratislava 2007
Odstránenie AZC materiálu v areáli býv. Mlyny a pekárne Jedľa, Račianska ul., Bratislava 2007
Odstránenie strechy objektu, Jozefská ul., Bratislava 2007
Odstránenie strechy objektu, Lesy SR, š.p., OZ Topoľčianky 2007
Odstránenie AZC materiálu z objektu CKÚ Bajkalská ul., Bratislava 2007
Odstránenie strechy objektu, Nitrianska Streda 2007
Odstránenie AZC materiálu v hale LPL, DZ SVa, U. S. Steel Košice, s.r.o. 2007
Odstránenie AZC materiálov z káblového kanála v spločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. 2007
Odstránenie AZC materiálov vo výrobnej hale v spoločnosti Bekaert Hlohovec, a.s. 2007
Odstránenie AZC materiálu v AB IPOŠS, a.s., Bratislava 2007
Odstránenie AZC materiálov, PVE Ružín, SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a.s. 2007
Odstránenie AZC materiálov, VE Domaša, SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a.s. 2007
Odstránenie AZC materiálov v kuchyni Hotela Bôrik, Bratislava 2008
Odstránenie AZC materiálov v spoločnosti D.A.CZVEDLER, s.r.o., Šamorín 2008
Odstránenie AZC strechy skladu v spoločnosti MAKRO, s.r.o., Bratislava 2008
Odstránenie AZC materiálu v spoločnosti Martinská teplárenská, a.s. 2008
Odstránenie AZC strechy skladu v spoločnosti POSPO, s.r.o., Láb 2008
Odstránenie AZC fasády, Šulekova ul., Bratislava 2008
Odstránenie AZC strechy, Bezručova ul., Bratislava 2008
Odstránenie AZC strechy skladu COOP LC SEVER, a.s., Liptovský Mikuláš 2008
Odstránenie AZC strechy objektu, Lamačská cesta, Bratislava 2008
Zapúzdrenie azbestového protipožiarneho nástreku v spoločnosti Marika Slovensko, s.r.o., Bátorove Kosihy 2008
Odstránenie AZC strechy, HBP, a.s., Prievidza 2008
Odstránenie AZC strechy Ekonomickej fakulty USJ v Komárne 2008
Odstránenie AZC materiálov v TR Lisková, SSE, a.s. 2008
Odstránenie AZC strechy, Husova ul., Bratislava 2008
Odstránenie AZC strechy v areáli KARA, Trenčín 2008
Odstránenie AZC materiálov z objektu TA SR, Bratislava 2008
Odstránenie AZC materiálov zo vstupných priestorov obytného panelového domu, Šintavská ul., Bratislava 2008
Odstránenie AZC strechy, Trenčianska ul., Bratislava 2008
Odstránenie AZC materiálov v bytovom objekte Zastupiteľského úradu ČR vo Viedni 2008
Odstránenie AZC strechy, Istrijská ul., Bratislava 2008
Odstránenie AZC strechy, Obecný úrad, Košťany nad Turcom 2008
Odstránenie AZC strechy, Slovnaftská ul., Bratislava 2008
Odstránenie AZC materiálov v ČOV NCHZ, a.s., Nováky 2008
Odstránenie AZC materiálov v bývalej AB spoločnosti Holcim, a.s., Rohožník 2008
Odstránenie AZC materiálov v spoločnosti ZSNP, a.s., Žiar nad Hronom 2008
Odstránenie AZC areačnej steny a montáž ochranných sietí v hale LPL, DZ Zušľachťovne, U.S.Steel Košice, s.r.o. 2008 – 2009
Odstránenie AZC materiálov v bytovom objekte Zastupiteľského úradu SR vo Viedni 2009
Odstránenie AZC materiálov z balkónov bytového domu v Partizánskom 2009
Odstránenie AZC strechy objektu v spol. Marius Pedersen, a.s., prevádzka Zvolen 2009
Odstránenie AZC strechy objektu, ul. Fraňa Kráľa, Svätý Jur 2009
Odstránenie AZC strechy objektu, Logistické centrum Pošty, Ivánka pri Dunaji 2009
Odstránenie AZC strechy objektu, Obchodná 5, Bratislava 2009
Odstránenie AZC strechy objektu, Poštová ul., Bernolákovo 2009
Odstránenie AZC strechy objektu, Zimný štadión O. Nepelu, Bratislava 2009
Odstránenie AZC strechy objektu, Jurajov dvor, DPB, a.s. 2009
Odstránenie a náhrada AZC materiálu v ZPO1, DZ OC v spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. 2009
Odstránenie AZC strechy objektu, PD Liptovské Hole 2009
Odstránenie AZC materiálu v bytovom dome, Lúčna ul., Prievidza 2009
Odstránenie AZC materiálu v bytovom dome, Gorkého ul., Prievidza 2009
Odstránenie AZC káblových lávok, Slovnaft, a.s. 2009
Odstránenie AZC strechy objektu, závod Ozeta, Tornaľa 2009
Odstránenie AZC fasády objektu, ÚV SR, Bratislava 2009
Odstránenie a náhrada AZC materiálov, VE Madunice, Slovenské elektrárne, a.s. 2009
Odstránenie a náhrada AZC materiálov, VE Nové Mesto nad Váhom, Slovenské elektrárne, a.s. 2009
Odstránenie a náhrada AZC materiálov, VE Horná Streda, Slovenské elektrárne, a.s. 2009
Odstránenie a náhrada AZC materiálov, VE Kráľová nad Váhom, Slovenské elektrárne, a.s. 2009
Odstránenie AZC striech, Forlit, s.r.o., Rohatec, ČR 2010
Odstránenie AZC materiálu v bytovom dome, Ul. Energetikov, Prievidza 2010
Odstránenie AZC materiálu v bytovom dome, Bodrocká ul., Bratislava 2010
Odstránenie AZC strechy, PD Abrahám 2010
Odstránenie AZC materiálu v bytovom dome, Hospodárska ul., Trnava 2010
Odstránenie AZC materiálu, Sklad olejov , Mondi SCP, a.s. 2010
Odstránenie AZC materiálu, eustream, a.s., Veľké Zlievce 2010
Odstránenie AZC strechy, DFN, Bratislava 2010
Odstránenie AZC materiálu v bytovom dome, Švabinského ul., Bratislava 2010
Odstránenie AZC strechy, Nitrianska Streda 2010
Odstránenie AZC strechy, Staré Grunty, Bratislava 2010
Odstránenie AZC materiálu v bytovom dome, Rajčianska ul., Bratislava 2010
Odstránenie AZC strechy, Baštová ul., Bratislava 2010
Odstránenie AZC strechy, Pútnicka ul., Záhorská Bystrica 2010
Odstránenie AZC materiálu, Krízové centrum, Bratislava 2010
Odstránenie AZC materiálu, ČOV NCHZ, a.s., 2. etapa 2010
Odstránenie AZC materiálu, Starý Most, Bratislava 2010
Odstránenie AZC materiálu, Reding Tower II, Bratislava 2010
Odstránenie AZC materiálu, TSR, s.r.o. Bytča 2010
Odstránenie AZC materiálu, Mickiewiczova ul., Bratislava 2010
Odstránenie AZC materiálu v bytovom dome, Kašmírska ul., Bratislava 2010
Odstránenie AZC materiálu v bytovom dome, ul. Sv. Cyrila, Prievidza 2010
Odstránenie AZC materiálu v bytovom dome, Gorkého ul., Prievidza 2011
Odstránenie AZC strechy, SPP, a.s., Komárno 2011
Odstránenie AZC materiálu v bytovom dome, Dlhá ul., Prievidza 2011
Odstránenie AZC strechy, Jiskrova ul., Bratislava 2011
Odstránenie AZC strechy, Partizánska ul., Handlová 2011
Odstránenie AZC materiálu, Hotel Gomel České Budejovice, ČR 2011
Odstránenie AZC materiálu, Holcim, a.s., Rohožník 2011
Odstránenie AZC strechy, Dlžín 2011
Odstránenie AZC materiálu, CBA, Bojnická cesta, Prievidza 2011
Odstránenie AZC strechy, ZŠ Gbely 2011
Odstránenie AZC strechy, Istrijská ul., Bratislava 2011
Odstránenie AZC materiálu, AB Doprastav, a.s., Bratislava 2011
Odstránenie AZC materiálu, VŠVU Bratislava 2011
Odstránenie AZC materiálu v bytovom dome, ul. Smetanu, Trnava 2011
Odstránenie AZC materiálu v bytovom dome, Jiráskova ul., Trnava 2011
Odstránenie AZC materiálu, ZŠ Trebišovská, Košice 2011
Odstránenie AZC materiálu, Transpetrol, a.s., Šahy 2011
Odstránenie AZC materiálu v bytovom dome, Exnárova ul. Bratislava 2011
Odstránenie AZC strechy, Slovnaft, a.s., Hronský Benadik 2011
Odstránenie AZC strechy, ZŠ Odborárska, Bratislava 2011
Odstránenie AZC materiálu v bytovom dome, Mozartova ul., Trnava 2011
Odstránenie AZC strechy, ÚŠZV MO SR Lešť 2011
Odstránenie AZC materiálu z balkónov v bytovom dome, ul. J. Kráľa, Partizánske 2011
Odstránenie AZC materiálov, Hala H4, VW Bratislava 2012
Odstránenie AZC strechy, Prievozská ul., Bratislava 2012
Odstránenie AZC materiálu, Zentiva, a.s., Hlohovec 2012
Odstránenie AZC materiálu v bytovom dome, Žarnovická ul., Bratislava 2012
Odstránenie AZC strechy, Istrijská ul., Devínska Nová Ves 2012
Odstránenie AZC fasády bytového domu, Cyprichova ul., Bratislava 2012
Odstránenie AZC strechy, CMK, s.r.o., Žarnovica 2012
Odstránenie AZC strechy, Nevoľné 2012
Odstránenie AZC strechy, Xella Slovensko, s.r.o., Šaštín - Stráže 2012 - 2013
Odstránenie AZC materiálu, CBA Tornaľa 2013
Odstránenie AZC materiálu, CBA Tornaľa 2013
Odstránenie AZC strechy, Bučany 2013
Odstránenie a náhrada AZC, Teplá valcovňa, U.S.Steel Košice 2013
Odstránenie AZC fasády, Stupava 2013
Odstránenie AZC fasády, Stupava 2013
Odstránenie AZC materiálov, bývalý OD Prior Poprad 2013
Odstránenie AZC strechy ÚVTOS a ÚVV Leopoldov 2013
Odstránenie AZC materiálov, hala hlbinných pecí, U.S.Steel Košice 2014
Odstránenie AZC strechy, Záhorská Bystrica 2014
Odstránenie AZC fasády, Stupava 2014
Odstránenie AZC strechy, Prepoštská ul., Bratislava 2014
Odstránenie AZC strechy, Bošáca 2014
Odstránenie AZC balkónov, ul. J. Kráľa, Partizánske 2014
Odstránenie AZC balkónov, ul. Malá okružná, Partizánske 2014
Odstránenie AZC materiálov, Radlinského ul., Bratislava 2014
Odstránenie AZC materiálov, bývalá MŚ, Chorvátsky Grob 2014
Odstránenie AZC materiálov, obklad mosta č. 5, U.S.Steel Košice 2014
Odstránenie AZC strechy, Trenčín 2015
Odstránenie AZC strechy, Sv. Jur 2015